Papiloame în ombilic cum să se retragă. tianli forum


Mult mai mult decât documente.

Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane, instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit, la momentul în care aceastã ediþie papiloame în ombilic cum să se retragă in dezvoltare, sã participe la testarea acesteia pe teren. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua, care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM 5.

Totuºi, a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. Au fost introduse noi clasificãri, necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare, în special pentru leucemii ºi limfoame. La întrunirea din a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar, în final, s-a decis revizuirea întregii publicaþii. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii.

Sa fie dintisorii? Din Comunitate buna ziua fetita mea are 5 luni si o saptamana si azi a fost vesela de dimineata iar spre amiaza a inceput sa fie mai irascibila, trece de la o stare la alta. Am o fobie daca o pot numi asa ingrozitoare fata de soare,am stare de voma uneori vomit ,ameteli,tensiunea arteriala scazuta si puls marit,in toate zilele in care temperatura este de peste de grade am starile precizate mai sus. Deseori am sangerari nazale,dar apar numai in conditiile in care stau la soare.

Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã, cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite, acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup, au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni.

Mai mult de atât, din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice, ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ, pentru fiecare neoplasm, codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O.

papiloame în ombilic cum să se retragă

Termeni morfologici noi, ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua, sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi.

Dupã formarea Natiunilor Unite, consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial, sarcina de a publica aceste clasificãri i—a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii OMS. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor, Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces CIM 9 a fost publicatã îniar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate.

papiloame în ombilic cum să se retragă

CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii, iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. Începând cu publicarea în a celei de-a ºasea Revizii a CIM, clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora dacã neoplasmul era malign, benign, sau nespecificat.

papiloame în ombilic cum să se retragă

Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice, exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice, coriocarcinomul, melanomul ºi anumite neoplasme benigne. ÎnSocietatea Americanã de Cancer ACS a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor, sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor MOTNAC 10ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului.

Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. În aniiColegiul Patologilor Americani CAP a decis statusuri parazitii dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice.

Încărcat de

SNOP furniza un cod morfologic, prin includerea a douã secþiuni 8 ºi 9 pentru neoplasme, precum ºi un cod topografic complet nou, foarte detaliat ce acoperea întregul organism. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia.

Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei, a histologiei tumorilor.

diagnosticare

Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. De mulþi ani, oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. De exemplu, rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne, erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate.

A fost publicatã de OMS în pentru a fi utilizatã în registrele de cancer, precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer.

Toaleta bontului ombilical

Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual, acoperind atât topografia cât ºi morfologia. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere, similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne CC80 incluse în CIM, permiþând însã o mai papiloame în ombilic cum să se retragă specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi, inclusiv în chinezã, cehã, francezã, germanã, greacã, italianã, japonezã, portughezã, rusã, slovacã ºi spaniolã.

Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme, în special codurile pentru limfoame ºi leucemii.

papiloame în ombilic cum să se retragă

Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie coduri de comparabilitate între CIM-O, Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. Conversia primarã ºi initialã, cãtre CIM, va fi disponibilã pe media electronicã, precum ºi în versiuni editate. Aºa cum s-a menþionat anterior, nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei, iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii.

Alege săptămâna sau trimestrul de sarcină

În Capitolul II Neoplasme al CIM, codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor malign, benign, in situ, sau incert dacã malign sau benign prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. În consecinþã, pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM cinci categorii diferite, a câte patru caractere fiecare vezi Tabel 2.

În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. Papiloame în ombilic cum să se retragă exemplu, în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C Indexul alfabetic al CIM Vol.