Nemathelminteze nevertebrate zoologice. Nevertebrate


LEGE nr. La articolul 4, literele pţuv şi x vor avea următorul cuprins: "p conservare - ansamblu de măsuri care se pun în aplicare pentru menţinerea sau refacerea habitatelor naturale şi a populaţiilor de specii de faună şi floră sălbatice, într-o stare favorabilă, în sensul lit. La articolul 6, partea introductivă a alineatului 3 va avea următorul cuprins: " 3 Instituirea regimului de arie naturală protejată şi de zonă de protecţie a bunurilor patrimoniului natural, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este prioritară în raport cu orice alte obiective, cu excepţia celor care privesc:" 3. La articolul 6, alineatul 4 va avea următorul cuprins: " 4 Mărimea suprafeţei de teren ce se supune regimului special de ocrotire, conservare şi utilizare, în conformitate cu prevederile art. La articolul 8, alineatele 5 şi 7 se abrogă.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice. Scopul lucrării constă în cuantificarea rolului unor forme de reproducere diviziunea binară, conjugarea şi partenogeneza în formarea productivităţii secundare a ecosistemelor acvatice având drept model speciile Paramecium caudatum Holotricha, CiliophoraBrachionus plicatilis, B.

Obiective: identificarea polimorfismului morfofuncţional şi estimarea potenţialului reproductiv al protozoarelor; determinarea capacităţii reproductive a femelelor partenogenetice pentru unele grupe filogenetic distanţate; estimarea raportului dintre productivitatea generativă, somatică în ecosistemele experimentale; elucidarea impactului unor factori abiotici undelor electromagnetice de nemathelminteze nevertebrate zoologice extrem de înaltă, de intensitate joasă, substanţele biologic active, substanţele chimice asupra procesului de reproducere asexuată la P.

Metodologia cercetării ştiinţifice are ca suport concepţiile expuse în lucrările realizate de Nemathelminteze nevertebrate zoologice.

Viermii (7)

Sonnenborn ; K. Curds, J. Vandyke ; K.

a băut condilom

Dragesco ; A. Chiorean Noutatea şi originalitatea ştiinţifică simptome cancer genital femei lucrării. Au fost sistematizate rezultatele experimentale obţinute vizând particularităţile reproductive ale nevertebratelor.

Land Snails And Slugs, Nemathelminteze nevertebrate zoologice

A fost examinat procesul de reproducere sexuat — conjugarea la paramecii. Au fost efectuate cercetări complexe ale hidrobionţilor, care includ utilizarea în mediul nutritiv a substanţelor biologic active. În premieră a fost relevat caracterul acţiunii undelor milimetrice de intensitate joasă asupra clonului de laborator P. Au fost determinate concentraţiile optime ale unor substanţe chimice asupra dezvoltării organismelor unicelulare.

Meniu de navigare

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Legităţile determinate reprezintă un suport important în desăvârşirea procedeelor tehnologice de cultivare eficace a protozoarelor. Rezultatele obţinute vor contribui la completarea substanţială a informaţiilor referitoare la procesele intrapopulaţionale şi importanţa lor. Rezultatele ştiinţifice obţinute sunt implementate în procesul didactic la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Biologie şi Pedologie.

condiloamele și papiloamele diferă modul de tratare

Cuprins 1. Particularităţile de reproducere a unor hidrobionţi în ecosistemele acvatice 1. Particularităţile polimorfismului morfofuncţional al Paramecium caudatum în diferite condiţii ecologice 1.

Reproducerea asexuată şi sexuată la ciliate ca factor în formarea comunităţilor protozooice 1. Partenogeneza — şi rolul ei în reproducere a unor nemathelminteze nevertebrate zoologice de hidrobionţi 1.

copii pentru a preveni viermii, algoritm

Influienţa factorilor ecologici asupra structurii şi funcţionării comunităţilor de hidrobionţi 1. Concluzii la capitolul 1 2. Cultivarea Paramecium caudatum în condiţii de laborator 2.

Zoologia nevertebratelor - Cumpara cu incredere de pe csrb.ro

Analiza statistică a datelor experimentale 3. Polimorfismul morfofuncţional şi importanţa lui în realizarea potenţialului reproductiv al protozoarelor 61 3. Polimorfismul morfofuncţional şi metodele de cuantificare a capacităţii de reproducere nemathelminteze nevertebrate zoologice tulpinii de Paramecium caudatum 3. Capacitatea de reproducere asexuată şi sexuată la ciliate 3. Partenogeneza ca factor important în formarea productivităţii secundare a ecosistemelor acvatice 3.

cum să eliminați în mod sigur papilomul

Potenţialul reproducerii partenogenetice la rotifere Rotatoria, Brachionus în diverse condiţii ecologice 3. Partenogeneza la crustaceiul inferior Daphnia magna 3.

cancer encrucijada biliar

Concluzii la capitolul 3 4. Acţiunea undelor electromagnetice de frecvenţă extrem de înaltă asupra polimorfismului populaţional la infuzorii 4. Acţiunea substanţelor biologic active asupra parametrilor populaţionali ai Paramecium caudatum 4.

enterobius vermicularis appendix histology

Influenţa substanţelor biologic active asupra ratei de reproducere la cultura de Paramecium caudatum Ehrnb 4. Utilizarea factorilor naturali şi antropici pentru stimularea productivităţii hidrobionţilor studiaţi în cadrul unor proiecte eventuale de cultivare industriale 4.