Indica masuri de prevenire a helmintiazei


În pofida rezultatelor și a impactului EDCTP de până în prezent, povara socio-economică și asupra sănătății publice reprezentată de bolile asociate sărăciei persistă, aceasta împiedicând dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de dezvoltare, în special a celor din Africa Subsahariană.

Măsuri de prevenire a helmintiazei - csrb.ro

Peste un miliard de persoane, incluzând de milioane de copii, sunt afectate de una sau mai multe boli asociate sărăciei, inclusiv de boli infecțioase neglijate, cum ar fi boala somnului și helmintiazele. Pe indica masuri de prevenire a helmintiazei faptul că generează suferințe evitabile și decese premature, aceste boli afectează productivitatea și sporesc insecuritatea și infirmitatea, perpetuând astfel ciclul sărăciei. Tot în această regiune se află peste două treimi din totalul persoanelor afectate de HIV și se înregistrează aproape trei indica masuri de prevenire a helmintiazei din decesele asociate SIDA.

În timp ce îmbunătățirile generale ale nutriției, igienei și infrastructurii de sănătate sunt importante, controlul eficient pe termen lung al bolilor asociate sărăciei necesită, de asemenea, dezvoltarea unor intervenții medicale noi sau îmbunătățite produse, tratamente și vaccinuri. În timp ce există o penurie generală de astfel de produse medicale, multe dintre medicamentele și vaccinurile existente utilizate în prezent datează de la începutul secolului al XX-lea și, în plus, nu mai sunt eficace datorită apariției rezistenței la medicamente în cazul acestor boli.

Cu toate acestea, cele mai multe dintre medicamentele și vaccinurile aflate în curs de dezvoltare sunt blocate indica masuri de prevenire a helmintiazei etapă timpurie a dezvoltării clinice. Aceasta se datorează în principal costurilor semnificative pe care le presupun dezvoltarea și testarea clinică pe subiecți umani necesară pentru a demonstra eficacitatea și siguranța intervențiilor medicale noi sau îmbunătățite. Aceste costuri sunt determinate de trei factori: i investițiile insuficiente din partea sectorului privat din cauza absenței randamentului investițiilor disfuncționalități ale piețeiii slaba capacitate de cercetare clinică a țărilor din Africa Subsahariană și iii sprijinul public fragmentat.

cancerul de plamani se vindeca paraziți în corpul uman, ce poate

Pe această bază, Comisia înaintează o propunere de Decizie privind participarea UE la al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice EDCTP2 în temeiul articolului din Tratatul privind funcționarea UE, care prevede ca UE să participe la programele de cercetare și dezvoltare derulate de mai multe state membre.

Obiectivul EDCTP2 Obiectivul general al EDCTP2 este îmbunătățirea capacității UE de a investi într-un mod mai eficient în cercetarea și dezvoltarea de intervenții medicale noi sau îmbunătățite împotriva bolilor asociate sărăciei în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare și în parteneriat cu acestea, în special în ceea ce privește țările din Africa Subsahariană.

Au fost exprimate puncte de vedere de către factorii de decizie europeni și africani, precum și de către părți interesate din industrie, mediul academic și societatea civilă. Sfera geografică de interes ar trebui să continue să fie Africa Subsahariană, indica masuri de prevenire a helmintiazei este afectată în mod disproporționat de boli asociate sărăciei și cu care Uniunea a stabilit un parteneriat strategic.

Impactul preconizat la nivel european va fi mai mare decât suma impacturilor programelor și activităților naționale. El va permite atingerea masei critice necesare, atât în termeni de resurse umane, cât și financiare, indica masuri de prevenire a helmintiazei reunirea cunoștințelor de nivel expert și a resurselor complementare disponibile pentru a accelera dezvoltarea unor intervenții medicale noi sau îmbunătățite care sunt urgent necesare pentru a reduce impactul devastator al bolilor asociate sărăciei în țările în curs de dezvoltare.

Mai mult, la nivel mondial, el contribuie la realizarea unei voci unice care să reprezinte eforturile europene de cercetare în lupta împotriva acestor boli în țările în curs de dezvoltare. În cele din urmă, el promovează un efect structurant pe termen lung asupra politicilor și sistemelor de cercetare ale țărilor europene și, în egală măsură, ale celor în curs de dezvoltare, și ajută la integrarea politicilor și sistemelor de cercetare și de dezvoltare ale UE într-un context coerent.

Parazitoze la om si masuri de prevenire, Top citite acum

Propunerea Comisiei privind programul Orizont prevede participarea continuă a Uniunii într-un al doilea program EDCTP în temeiul articolului din tratat, care este instrumentul adecvat al Uniunii pentru a sprijini activitățile EDCTP, întrucât permite atât coordonarea programelor naționale de cercetare, cât și participarea Uniunii în cadrul programului comun. Participarea Uniunii la programul EDCTP 2 se va realiza în limitele de competență prevăzute în tratat și nu va face decât să faciliteze și să sprijine, inclusiv financiar, îndeplinirea obiectivelor EDCTP2 de către statele participante.

Suma este în prețuri curente. Valoarea maximă a contribuției Uniunii pentru costurile administrative este de până la 41 milioane EUR. Pe parcursul acțiunii, Uniunea poate lua în considerare acordarea de sume pentru a corespunde celor alocate de angajamente suplimentare din partea statelor membre sau țări participante asociate la Programul-cadru Orizont Parlamentul European și Consiliul au aprobat această strategie. EDCTP 1 a fost, de asemenea, sprijinit în cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrativeinstituit prin Decizia nr.

Opinia grupului de experți a fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o platformă unică pentru un dialog veritabil cu oamenii de știință africani și că a început să reducă decalajul dintre nord și sud în ceea ce privește construirea capacității de cercetare și oferirea de oportunități de învățare și de muncă pentru tinerii cercetători africani. El a avut ca rezultat lansarea primelor patru Rețele de excelență regionale africane prin care indica masuri de prevenire a helmintiazei promovează cooperarea sud-sud în domeniul cercetărilor clinice și prin intermediul căreia au fost instruiți peste de cercetători africani.

El a contribuit, de asemenea, la înființarea Registrului panafrican de trialuri clinice și a Forumului african al autorităților de reglementare a vaccinurilor.

medicament contre papillomavirus throat cancer due to hpv

Încă nu există tratamente medicale eficiente, sigure și accesibile financiar pentru majoritatea bolilor asociate sărăciei, iar investițiile în cercetarea clinică rămân insuficiente, deoarece efectuarea de trialuri clinice este costisitoare, iar randamentul investițiilor este limitat din cauza disfuncționalităților pieței. În plus, activitățile și programele europene de cercetare sunt încă adesea fragmentate și, prin urmare, sunt fie de amploare subcritică, fie sfera lor de cuprindere este suprapusă altora, în timp ce capacitatea de cercetare și investițiile din țările în curs de dezvoltare sunt insuficiente.

diagnosticul unui parazit papiloame pe față recenzii

În limita plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar trebui să fie egală cu contribuțiile angajate de statele participante pentru a realiza un efect de pârghie important și pentru a asigura o mai puternică integrare a programelor statelor participante. De asemenea, plafonul respectiv ar trebui să permită alinierea la contribuțiile oricărui alt stat membru sau ale oricărei alte țări asociate programului-cadru Orizont care intră în programul EDCTP2 în cursul derulării programului-cadru Orizont Ar trebui ca selectarea acestor acțiuni să fie realizată în urma unor cereri de propuneri deschise și competitive gestionate de EDCTP2-IS.

Cu toate acestea, având în vedere cerințele de funcționare specifice ale programului EDCTP2, este necesar să se prevadă derogări de la regulamentul respectiv în conformitate cu articolul 1 alineatul 3 din regulamentul respectiv.

Orice alt stat membru și orice alte țară asociată la programul Orizont — Programul-cadru pentru cercetare și inovare instituit prin Regulamentul UE nr. Articolul 2 Contribuția financiară a Uniunii 1.

Tratamentul diphildobothriasisului uman - Helmintiază - Otrăvire -

Contribuția financiară maximă a Uniunii, incluzând creditele Indica masuri de prevenire a helmintiazei, la programul EDCTP2 este de milioane EUR, după cum urmează: a milioane EUR pentru a contribui cu o sumă egală celei reprezentând contribuția statelor participante menționate la articolul 1 alineatul 1 ; b 89 milioane EUR pentru a contribui cu o sumă egală celei reprezentând contribuția oricărui alt stat membru sau oricărei alte țări asociate la programul-cadru Orizont care participă la programul EDCTP2 în conformitate cu articolul 1 alineatul 2.

Contribuția este plătită din creditele înscrise în bugetul general al Uniunii alocat părților relevante ale Programului specific de punere în aplicare a programului-cadru Orizontinstituit prin Decizia Articolul 3 Condițiile în care se acordă contribuția financiară a Uniunii 1.

Contribuția financiară a Uniunii este condiționată de următoarele: a demonstrarea de către statele participante a faptului că programul EDCTP2 este instituit în conformitate cu anexele I, II și III la prezenta decizie; b desemnarea de către statele participante sau de către organizațiile desemnate de statele participante a EDCTP2-IS, o entitate cu personalitate juridică, ca fiind structura responsabilă de punerea în aplicare a programului EDCTP2 și de primirea, alocarea și monitorizarea contribuției statelor participante, precum și a contribuției financiare a Uniunii; c demonstrarea de către EDCTP2-IS a capacității sale de a pune în aplicare programul EDCTP2, inclusiv primirea, alocarea și monitorizarea contribuției Uniunii în cadrul gestiunii indirecte a bugetului Uniunii în conformitate cu articolele 58, 60 și 61 din Regulamentul UE, Euratom nr.

Pe parcursul punerii în aplicare a programului EDCTP2, contribuția financiară a Uniunii este condiționată de următoarele: a punerea în aplicare de către EDCTP2-IS a obiectivelor prevăzute în anexa I și a activităților prevăzute în anexa II la prezenta decizie, în special a activităților și a acțiunilor indirecte pe care le finanțează, în conformitate cu Regulamentul UE nr.

Activitățile pot include activități din programele naționale ale statelor participante precum și activități noi, inclusiv cereri de propuneri gestionate de EDCTP2-IS.

Planul de activitate cuprinde, în detaliu, valoarea bugetată a fiecărei activități și prevede alocarea fondurilor gestionate de EDCTP2-IS, inclusiv contribuția Uniunii. Planul de activitate face distincție între activitățile finanțate sau cofinanțate de Uniune și cele finanțate de către statele participante sau din alte venituri.

Activitățile incluse în indica masuri de prevenire a helmintiazei de activitate care nu sunt finanțate de EDCTP2-IS sunt puse în aplicare în conformitate cu principiile comune care urmează să fie convenite de către statele participante și de către Comisie, ținând seama de principiile prezentate în prezenta decizie, în titlul VI din Regulamentul UE, Euratom nr.

Statele participante și Comisia convin, de asemenea, asupra cerințelor de raportare la EDCTP2-IS, inclusiv în ceea ce privește indicatorii inserați în fiecare dintre aceste activități. Articolul 5 Contribuțiile din partea statelor participante 1. Contribuțiile din partea statelor participante constau în următoarele elemente: a contribuții financiare la EDCTP2-IS; b contribuții în natură reprezentate de costurile care revin indica masuri de prevenire a helmintiazei participante pentru platyhelminthes înot de punere în aplicare incluse în planul de activitate menționat la articolul 4 alineatul 1 sau în ceea ce privește bugetul administrativ al EDCTP2-IS.

Articolul 6 Normele de participare și de diseminare 1. Regulamentul UE nr. În conformitate cu regulamentul respectiv, EDCTP2-IS este considerată organism de finanțare și acordă sprijin financiar acțiunilor indirecte în conformitate cu anexa II la prezenta decizie. Prin derogare de la articolul 8 alineatul 1 litera b din Regulamentul UE nr.

Prin derogare de la articolul 9 alineatul 1 litera c din Regulamentul UE nr. În cazul în care o astfel de activitate este inclusă în programul de activitate, EDCTP2-IS poate lansa cereri de propuneri în comun cu țări terțe sau cu organizații ale acestora din domeniul indica wart skin peeling de prevenire a helmintiazei și tehnologic, cu organizații internaționale sau cu alte părți terțe, în special cu organizațiile neguvernamentale, în conformitate cu normele elaborate pe baza articolului 11 din Regulamentul UE nr.

Acordul de delegare menționat la alineatul 1 se încheie în conformitate cu articolul 58 alineatele 3 și cu articolele 60 și 61 din Regulamentul UE, Euratom nr. Articolul 8 Stoparea, reducerea sau suspendarea contribuției financiare a Uniunii Dacă herpes and hpv EDCTP2 nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere, Comisia poate stopa, reduce proporțional sau suspendă contribuția financiară a Uniunii în funcție de nivelul efectiv de punere în aplicare a programului EDCTP2.

În cazul în care statele participante nu contribuie, contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea programului EDCTP2, Comisia poate stopa, reduce proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii, luând în considerare valoarea fondurilor alocate de către statele participante pentru punerea în aplicare a programului EDCTP2. Articolul 9 Audituri ex post 1.

hpv genital condyloma cum să tratezi papiloma scuamoasă în limbă

Comisia poate decide să efectueze ea însăși auditurile menționate la alineatul 1. Articolul 10 Protejarea intereselor financiare ale Uniunii 1. Comisia ia măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când acțiunile finanțate în temeiul prezentei decizii sunt puse în aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri indica masuri de prevenire a helmintiazei împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin verificări eficace și, dacă se descoperă nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, indica masuri de prevenire a helmintiazei este cazul, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive.

EDCTP2-IS acordă personalului Comisiei și altor persoane autorizate de aceasta, precum și Curții de Conturi, acces la amplasamentele și sediile sale și la toate informațiile, inclusiv la informațiile în format electronic, necesare pentru efectuarea auditurilor.

Contractele, acordurile de grant și deciziile de indica masuri de prevenire a helmintiazei care rezultă din punerea în aplicare a prezentei decizii conțin dispoziții prin care se abilitează în mod expres Comisia, EDCTP2-IS, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele lor. În cadrul punerii în aplicare a programului EDCTP2, statele participante iau măsurile legislative, de reglementare, administrative sau de altă natură necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, în special pentru a asigura recuperarea în întregime a oricăror sume datorate Uniunii în conformitate cu Regulamentul UE, Euratom nr.

Articolul 11 Comunicarea informațiilor 1. Comisia include informațiile menționate la alineatul 2 în rapoartele menționate la articolul Articolul 12 Evaluare 1. Comisia întocmește un raport cu privire la evaluarea respectivă, care include concluziile evaluării și observațiile Comisiei. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 30 iunie Comisia întocmește un raport cu privire la evaluarea respectivă, care include rezultatele evaluării respective.

Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului. Comisia transmite rezultatele respectivei evaluări Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 13 Intrare în vigoare Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 14 Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Tratamentul diphildobothriasisului uman

Obiectiv: creșterea numărului de articole științifice revizuite inter pares la cel puțin 1 Obiectiv: creșterea numărului de activități de consolidare a capacităților care beneficiază de sprijin pentru efectuarea de trialuri clinice în Africa Subsahariană la cel puținfață de 74 în cadrul EDCTP1. Planul de activitate anual identifică temele și activitățile care urmează să fie puse în aplicare, inclusiv cererile de propuneri care urmează să fie lansate de către EDCTP2­IS pentru a selecta și finanța acțiuni indirecte, precum și bugetele și finanțarea EDCTP2 pentru aceste teme și activități.

Planul de activitate anual face distincție între activitățile finanțate sau cofinanțate de Uniune și cele finanțate de către statele participante sau din alte venituri. Planul de activitate strategic multianual stabilește o agendă strategică comună de cercetare care este elaborată și actualizată anual. EDCTP2-IS monitorizează punerea în aplicare a activităților incluse în programul de activitate, inclusiv acțiunile indirecte selectate prin intermediul cererilor de propuneri pe care le gestionează.

Ea stadiul incipient al condilomului și gestionează fonduri pentru acestea în conformitate cu prezenta decizie și cu punerea în aplicare eficientă a activităților selectate și identificate în planurile de activitate precedente.

Prezentarea generală respectivă conține informații cu privire la fiecare activitate selectată în conformitate cu planul de activitate, inclusiv cu privire la acțiunile indirecte selectate prin intermediul unor cereri de propuneri gestionate de EDCTP-IS.

Astfel de informații includ o descriere a fiecărei activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, bugetele lor, valoarea fondurilor alocate, dacă este cazul, și stadiul în care se află.

În ceea ce privește cererile indica masuri de prevenire a helmintiazei propuneri gestionate de EDCTP-IS, raportul anual cuprinde în plus informații privind numărul de proiecte depuse și selectate pentru finanțare, modalitățile detaliate de utilizare a contribuției financiare a Uniunii, distribuirea contribuțiilor naționale și a altor contribuții, tipurile de participanți, statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj și activitățile de difuzare.

Raportul anual include, de asemenea, informații privind progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor programului EDCTP2 prezentate indica masuri de prevenire a helmintiazei anexa I. Responsabilitatea principală a AG este de a se asigura că toate activitățile necesare sunt întreprinse în vederea atingerii obiectivelor programului EDCTP2 și că resursele acestuia sunt gestionate adecvat și în mod eficient.

Ea adoptă planul de activitate anual. AG decide prin consens. Uniunea, reprezentată de Comisie, este invitată la toate reuniunile AG în calitate de observator și primește toate documentele necesare. Ea poate lua parte la discuții.

Prevenirea depistării precoce a copiilor cu helmintiaze. Worm yak vivesti

SEC are următoarele sarcini: a reprezintă EDCTP2-IS; b asistă AG; c pune în aplicare programul EDCTP2 și gestionează acele activități ale sale care sunt încredințate EDCTP2-IS prin planul de activitate anual; d monitorizează și raportează cu privire la punerea în indica masuri de prevenire a helmintiazei a programului EDCTP2; e gestionează contribuțiile financiare din partea statelor participante, a Uniunii și a oricărei părți terțe și raportează adunării generale și Uniunii cu privire la utilizarea lor; f sporește vizibilitatea programului EDCTP2 prin intermediul campaniilor de susținere și de comunicare; g comunică cu Comisia în conformitate cu acordul de delegare menționat la articolul 7.

CSC are următoarele sarcini: a consiliază AG cu privire la prioritățile și nevoile strategice în ceea ce privește trialurile clinice în Africa b revizuiește și consiliază AG cu privire la conținutul, sfare de cuprindere și amploarea proiectului de plan de activitate anual al programului EDCTP2, inclusiv cu privire la bolile vizate și la abordările care urmează să fie adoptate, din punct de vedere științific și tehnic c revizuiește aspectele științifice și tehnice ale punerii în aplicare a programului EDCTP2 și emite un aviz cu privire la raportul său anual În îndeplinirea sarcinilor sale, CSC monitorizează și promovează standarde înalte de conduită etică în cadrul trialurilor clinice și ține legătura cu autoritățile de reglementare a vaccinurilor.

CSC poate recomanda adunării generale înființarea unor subcomitete, grupuri operative și grupuri de lucru științifice. AG stabilește numărul îndepărtarea verucilor genitale syktyvkar CSC, drepturile lor de vot și modalitățile de numire a acestora în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul UE nr. AG poate înființa grupuri de lucru specializate în cadrul CSC, care pot conține experți independenți suplimentari pentru sarcini specifice.