Sânge de vierme


Profil parazitologie Detecţia paraziţilor este posibilă prin metode directe şi indirecte.

sânge de vierme

Întotdeauna, metoda utilizată iniţial trebuie să fie identificarea directă a parazitului, pentru că un rezultat pozitiv în acest caz, reprezintă o certitudine diagnostică.

Numeroase tehnici sunt disponibile pentru acest tip de identificare.

sânge de vierme

Metodele de examinare indirecte pot fi utilizate dacă identificarea directă este negativă sau dacă procedurile sunt dificile şi laborioase. Imunodiagnosticul reprezintă un diagnostic de prezumţie al infecţiei parazitare, testele serologice utilizate având diferite grade de sensibilitate şi specificitate. Utilitatea testelor serologice pentru diagnostic poate fi influenţată de diverşi factori ce ţin de: laborator de personal, tipul de teste utilizate, reactivide pacient status imun, vârstă, momentul recoltării probei de ser în raport cu debutul bolii, durata expunerii persoanei la stimulul parazitar.

sânge de vierme

Cel puţin două metode sunt recomandate să fie utilizate pentru diagnosticul infecţiilor parazitare. Fiecare rezultat obţinut trebuie să fie corect interpretat.

sânge de vierme

Testele serologice, numai în cazuri excepţionale sunt atât de sensibile şi specifice încât pot fi considerate dovezi suficiente pentru prezenţa infecţiei parazitare ex. În alte infecţii parazitare detecţia anticorpilor nu este suficientă, ci numai un indicator pentru sânge de vierme unei infecţii specifice. În aceste situaţii trebuie urmărită identificarea directă a parazitului, cu confirmarea prin teste serologice repetate şi prin sânge de vierme caracteristicilor clinice şi epidemiologice.

sânge de vierme