Reprezentanți ai râurilor rotunde. Misiunea OSCE în Moldova promovează cooperarea în domeniul mediului înconjurător peste râul Nistru


papillomavirus laryngee cel mai mare tenic

Măsuri de consolidare a încrederii pentru regiunea Transnistreană a Republicii Moldova ID PGA: Stadiu:  În curs de desfășurare Motivul statutului: Obiective: Stabilirea unui dialog continuu între reprezentanții societății civile, profesioniștii în domeniul mass-media și factorii de decizie de pe ambele maluri ale rîului Nistru, și creșterea gradului de conștientizare a standardelor europene și internaționale în regiune.

Descriere: Obiectivul general al programului este de a contribui la procesul de soluționare al conflictului din regiunea transnistreană prin activități esențiale, inclusiv prin stabilirea unui dialog între diferite grupuri ale populației de pe ambele maluri ale râului Nistru, și anume reprezentanți ai societății civile, profesioniști în domeniul mass-media, factori de decizie, precum și la creșterea nivelului de conștientizare a standardelor europene și internaționale în regiune.

Participanții sunt încurajați să reflecte asupra acestor exemple și soluții, și modului în care acestea s-ar adapta cel reprezentanți ai râurilor rotunde bine la situația lor.

negi genitale transmise femeii rectosigmoid cancer symptoms

Toate inițiativele programului vor implica participanți de pe ambele maluri ale Nistrului și vor avea drept scop efectuarea reprezentanți ai râurilor rotunde schimb de experiență utilă, identificarea problemelor comune și abordarea posibilelor soluții comune.

Programul se bazează pe stabilirea unui parteneriat viabil cu instituțiile de stat de la Chișinău, precum și autoritățile de facto de la Tiraspol, și ONG-urile locale. Egalitatea, transparența și dialogul reprezintă cei trei piloni de bază ai programului.

paraziti cu apa quinton simptomele paraziților din organism

Proiectul va promova creșterea gradului de informare și cunoaștere a standardelor internaționale și europene în domeniul libertății mass-media, precum și conformitatea cu CEDO, Carta socială europeană, etc.

Componente de Acţiuni: Vizită de evaluare; conferinţe şi seminare; seminare de instruire; producerea şi distribuirea publicațiilor și materialelor informaționale; mese rotunde; vizite de studiu; asigurarea echipamentului tehnic; crearea unui centru de resurse pentru ONG-uri. Societatea civilă: Consolidarea capacității societății civile de pe ambele maluri ale rîului Nistru, ceea ce le va permite să se angajeze într-un dialog și să coopereze cu autoritățile publice locale, astfel sporind împuternicirea și participarea cetățenilor la procesul democratic la nivel local.

human papillomavirus vaccine trial modalitate de transmitere a verucilor genitale