Ordona ca origine afectată a copilului


Drepturile copiilor ilustrate Cartonaşe cu drepturile copiilor Inițial, drepturile copilului erau în primul rând un instrument juridic. În context școlar, este clar că fiecare articol trebuie să fie înțeles și interpretat din perspectiva grupului țintă. Cartonașele ilustrate pentru drepturile copilului ajută la atingerea obiectivului de înțelegere și aplicare a acestor drepturi.

Cartonașele pot fi utilizate în diferite moduri.

Ordona ca origine afectată a copilului

Iată câteva exemple: Ilustrația și textul poate fi decupate împreună, pliate și lipite pentru a face carduri față-verso. În acest fel pot fi create flashcards.

Elevii înșiși sau reciproc, se pot testa. Ilustrația și textul pot fi decupate pentru a face carduri de memorie.

În acest fel, elevii pot învăța drepturile copiilor în timp ce se joacă un joc cu ceilalți. Ilustrațiile pot fi decupate și ordonate după diferite criterii. Pot fi grupate pe patru criterii participare: dreptul de a participa; dezvoltarea potențialului: dreptul la dezvoltare personal; traiul în bunăstare: dreptul la viață; protecția în fața răului: dreptul la protecție.

Prima pagină Ştiri şi evenimente Informaţii despre coronavirus Covid Actualizat la 4 iunie, Informaţii specifice despre ţară: Departamentul de Stat a emis o Alertǎ globalǎ de cǎlǎtorie  și sfǎtuiește cetǎțenii americani sǎ nu cǎlǎtoreascǎ ȋn afara Statelor Unite datoritǎ impactului global al COVID

Pot fi grupate pe categorii de valori personale: Ce este important în viața mea? Ce întrebări sunt relevante pentru țara mea, pentru comunitatea mea, pentru școala mea? Ilustrațiile și alte decupaje din reviste, articole din ziare pot fi colectate pentru a ilustra teme asemănătoare.

Informaţii despre coronavirus (Covid-19)

Elevii se pot inspira din aceste ilustrații și pot crea propriile ilustrații ale drepturilor copiilor. Ilustrațiile pot fi mărite și colorate de elevi și, eventual, înrămate. Pot fi folosite pentru a decora clasa și holurile școlii. Ilustrațiile pot fi combinate cu scurte descrieri ale experienței personale și incluse într-o broșură. Articolul 1 Un copil este o persoană care are mai puțin de 18 ani. Articolul 2 Nediscriminarea Niciun copil nu poate fi discriminat indiferent de culoare, gen, limbă, religie, opinie, de țara de origine, de situația materială, incapacitatea fizică, apartenență etnică.

DOCUMENT. Ordonanța Militară 8. Principalele prevederi

Articolul 3 În toate legile sau decizile judecătorești, binele copilului va prevala. Articolul 4 Punerea în practică a drepturilor Fiecare stat trebuie să asigure, cât de mult posibil, respectarea drepturilor copilului.

parazitii wallpaper hpv impfung unfruchtbar

Articolul 5 Respectarea drepturilor părinților Fiecare stat este responsabil să se asigure că îndatoririle, drepturile și responsabilitățile părinților sunt realizate astfel încât copiii sunt liberi să își exercite drepturile.

Articolul 6 Supraviețuirea și dezvoltarea copilului Fiecare copil are dreptul la viață și la supraviețuire. Statul trebuie să asigure condițiile astfel încât copiii și tinerii să se poată dezvolta bine.

Articolul 7 Nume și cetățenie Orice copil are, prin naștere, dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetățenie și de a fi îngrijit de părinții săi. Articolul 8 Protecția identității Orice copil are dreptul de a-și păstra sau de a-și restabili identitatea, cetățenia și relațiile de familie.

Articolul 9 Separarea de părinți Orice copil are dreptul să trăiască cu părinții săi, cu excepția situațiilor în care trebuie să fie protejat în fața acestora.

autoinfecția râmelor rotunde virus de papiloma y embarazo

Dacă un copil trebuie separat de unul sau de ambii părinți, aceștia au dreptul de a-și face cunoscut punctul de vedere. Dacă un copil este separat de unul sau de ambii părinți, aceștia au dreptul să știe unde se află.

Articolul 10 Reunificarea familiei Orice copil are dreptul de a părăsi orice țară și de a călători spre propria țară pentru a-și reîntregi familia. Articolul 11 Protecția împotriva răpirii și sechestrării Fiecare stat trebuie să lupte împotriva răpirii, sechestrării de către un părinte sau o altă persoană sau a împiedicării reîntoarcerii copilului. Articolul 12 Libertatea de opinie a copilului Orice copil are dreptul de a fi ascultat și de a-și exprima liber opinia asupra ordona ca origine afectată a copilului probleme care îl privește.

Aceasta se aplică în special în procesele juridice sau administrative. Cu cât copilul are o vârstă mai mare, cu atât mai mult opinia sa trebuie ascultată. Articolul 13 Libertatea de exprimare Orice copil are dreptul să își exprime liber opiniile și să primească și să difuzeze informații prin media.

Articolul 14 Libertatea de gândire, de conștiință și religie Fiecare copil are dreptul să-și manifeste religia și să-și exercite gândirea și conștiința. Statul trebuie să respecte drepturile și responsabilitățile părinților când copiii își exercită drepturile.

Tulburarile de sanatate mintala

Articolul 16 Protejarea vieții private Fiecare copil ar dreptul să fie ferit de imixtiuni în viața sa privată, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondența sa. Mai mult, fiecare copil are dreptul ca nimeni să nu îi afecteze onoarea. Articolul 17 Accesul la informații adecvate Fiecare stat trebuie să asigure accesul copilului la informare prin diferite media și posibilitatea de a primi acele informații necesare pentru bunăstarea sa. Statul are, de asemenea, datoria de a proteja copiii de informații dăunătoare.

Articolul 18 Responsibilitatea părinților Părinții sau tutorii legali sunt comun responsabili pentru creșterea și dezvoltarea copilului. Statul are datoria de a-I ajuta în acest sens și, de exemplu, de a face accesibile servicii de îngrijire a copiilor ai căror părinți sunt la serviciu.

Articolul 19 Protecția împotriva abuzurilor Statul este responsabil de protejarea copilului față de abuzurile părinților sau altor persoane. Fiecare copil are dreptul să învețe cum să se ferească și cum să reacționeze la orice forme de abuz. Articolul 20 Tinerii fără familie Orice copil care nu locuiește cu familia sa are dreptul la protecție special și la sprijin. De asemenea, are dreptul la plasament familial sau la îngrijire într-o instituție adecvată, în care să se țină cont de convingerile sale religioase, de originile sale culturale sau lingvistice.

Articolul 21 Adopția Un copil poate fi adoptat dacă adopția este autorizată, recunoscută și aprobată de stat și dacă servește bunăstării copilului. Articolul 22 Copiii refugiați Orice copil care este forțat să-și părăsească țara, care este refugiat sau care solicită azil, are dreptul la protecție special din partea statului.

Articolul 23 Copiii cu dizabilități Orice copil cu dizabilități are dreptul la educație și la îngrijire speciale. Trebuie ajutat să fie independent și să participle activ în comunitate. Articolul 24 Servicii medicale și de sănătate Fiecare copil are dreptul la cea mai bună îngrijire medicală posbilă. Statul are datoria de a combate mortalitatea infantilă, de a asigura servicii medicale tinerilor, de a combate malnutriția și maladiile, de a garanta îngrijire medicală femeilor însărcinate și proaspetelor mămici, de a face accesibilă educația pentru sănătate și de a dezvolta servicii de prevenire în sectorul sănătății publice și de a aboli practicilor tradiționale dăunatoare sănătății copiilor.

Articolul 26 Asistența socială Orice copil are dreptul de a beneficia de asistență socială, inclusiv de asigurări sociale. Statul garantează indemnizații care iau în considerare situația financiară a familiei sau a persoanelor responsabile de întreținerea copilului.

Articolul 27 Nivelul de trai Orice ordona ca origine afectată a copilului are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială. Părinții sau tutorii legali sunt primii responsabili să asigure aceste condiții. Statul are datoria de a-i sprijini în acest sens.

Pandemia de COVID-19 în România

Articolul 28 Educația Orice copil are dreptul la educație și la învățământ. Statul are datoria de a furniza învățământ primar gratuit și obligatoriu și, de asemenea, să facă învățământul secundar accesibil tuturor copiilor și tinerilor. Statul trebuie să se asigure că tinerii și copiii sunt tratați corespunzător în școli și că drepturile nu le spun încălcate. Articolul 29 Finalitățile educației Educația școlară trebuie să urmarească dezvoltarea personalității și aptitudinilor fiecărui copil, să pregătească pentru viața adultă și să cultive respectul pentru drepturile omului și pentru valorile propriei culturi sau ale altor culturi.

Articolul 30 Copiii aparținând minorităților Orice copil care provine dintr-o minoritate are dreptul să învețe și să-și practice propria cultură, religie și limbă. Articolul 31 Odihnă, joacă, timp liber Orice copil are dreptul la odihnă și la timp liber, astfel încât să ordona ca origine afectată a copilului poată juca și să poată participa liber la viața culturală și artistică.

4. Drepturile copiilor ilustrate (Cartonaşe cu drepturile copiilor)

Articolul 32 Munca copiilor Fiecare copil are dreptul să fie protejat de orice formă de exploatare și de muncă ce i-ar putea dăuna educației și dezvoltării sale. Statul trebuie să stabilească vârsta minimă la care permite nui copil să muncească, numărul de ore de muncă pe zi și condițiile de lucru. Articolul 33 Protecția față de stupefiante ordona ca origine afectată a copilului substante psihotrope Fiecare copil are dreptul la protecție contraproducerii și ordona ca origine afectată a copilului ilicit de droguri.

P pct.

Articolul 34 Fiecare copil are dreptul la protecție contraexploatării și abuzului sexual, pornografiei și prostituției. Articolul 35 Protecția contra vânzării și traficului de persoane Statul trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a preveni și combate răpirea și traficul de copii și tineri.

Articolul 36 Protecția contra altor forme de exploatare Fiecare copil are dreptul la protecție contra oricăror forme de exploatare de ex. Articolul 37 Tortura și detenția Fiecare copil are dreptul la protecție împotriva torturii, tratamentelor sau pedepselor crude, arestării ilegale sau a oricărei alte forme de vătămare a libertății personale.

difference between vestibular papillomatosis and genital warts does vestibular papillomatosis come and go

Statul are datoria de a interzice pedeapsa cu moartea și închisoarea pe viață pentru tineri. În cazul în care un copil este închis, el au dreptul să fie tratat cu omenie și cu respect.

În cazul în care un copil sau un tânăr este arestat, acesta nu trebuie să fie întemnițat la un loc cu adulți, trebuie să poată păstra contactul cu familia sa și să aibă dreptul la asistență juridică.

cancer de colon y estrenimiento hpv dna high risk adalah

Articolul 38 Război și conflicte armate Copiii și tinerii sub 15 ani au dreptul să nu participe la războaie și conflicte armate. Statul are datoria de a oferi protecție specială copiilor afectați de război. Articolul 39 Reabilitare și integrare Orice copil care este victima unui conflict armat, a torturii, neglijării sau exploatării are dreptul la îngrijire adecvată care să-i permită recuperarea fizică și psihologică și reintegrarea socială.

Articolul 40 Justiția pentru copii Orice copil acuzat de comiterea unei infracțiuni are dreptul de a fi tratat cu demnitate în instanța de judecată.