O imagine de ansamblu asupra managementului viermilor. Навигация по записям


Publicat în Jurnalul Oficial C nr. Există o nevoie urgentă de testări pe scară mai mare pentru a stăpâni pandemia.

SugaNorm instrucțiuni de utilizare Şeíca Mare

Pentru un management eficace al diverselor etape ale pandemiei este esențial să se înțeleagă, în primul rând, care sunt informațiile care pot fi obținute utilizând diverse teste, mai exact care este scopul preconizat al unui anumit test, și, în al doilea rând, nivelul de performanță al unui test, mai exact cât de bine poate îndeplini scopul respectiv.

Prezentul document conține orientări care vizează aceste aspecte. El schițează contextul de reglementare în UE al dispozitivelor de diagnosticare in vitro pentru COVID și oferă o imagine de ansamblu asupra diverselor tipuri de teste și a scopurilor acestora.

Sunt incluse considerații privind performanțele dispozitivelor și validarea respectivelor performanțe. Prezentul document pune la dispoziție elemente de luat în considerare de către statele membre în procesul de definire a strategiilor naționale, precum și de către operatorii economici în procesul de introducere pe piață a dispozitivelor în cauză, cu obiectivul de a asigura faptul că în UE există disponibile dispozitive sigure și eficace pentru testarea aferentă COVID Acest aspect este important în mod deosebit în contextul evaluării efectelor contramăsurilor din domeniul sănătății publice și al elaborării unor strategii sigure pentru relaxarea lor.

Pentru a introduce aceste teste pe piața UE, producătorul trebuie să respecte dispozițiile relevante ale directivei. În particular, producătorul trebuie să întocmească un dosar tehnic care să indice în mod explicit că testul este sigur și are performanțele preconizate, prin demonstrarea conformității o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor cerințele prevăzute în anexa I la directivă.

o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor

Astfel cum se explică la istoric medical de fasciolieza 3 al prezentelor orientări, testele pot fi concepute de către producător pentru a fi utilizate de personal medical sau de utilizatori nespecialiști autoteste. Pentru testele care vizează COVID destinate personalului medical, marcajul CE poate fi aplicat în baza unei declarații a producătorului prin care se indică faptul că cerințele directivei sunt îndeplinite declarația de conformitate.

o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor

Dispozitivele destinate pentru autotestare necesită implicarea unui organism notificat care trebuie să efectueze verificări suplimentare ale documentației tehnice. În mod excepțional, în interesul protejării sănătății, directiva stipulează că, în urma unei cereri justificate în mod corespunzător, un stat membru poate să autorizeze introducerea pe piață pe teritoriul său a unor dispozitive individuale care nu au fost încă supuse procedurilor aplicabile de evaluare a conformității de exemplu, în perioada premergătoare finalizării evaluării unui dispozitiv.

Atunci când adoptă astfel de derogări la nivel național, autoritatea națională competentă a unui stat membru trebuie să cântărească cu grijă orice risc asociat unei astfel de decizii în raport cu beneficiul punerii la dispoziție a unui dispozitiv în vederea utilizării sale imediate.

vindeca rapid viermii cu bandă

Procedurile naționale pentru adoptarea unor astfel de derogări variază de la un stat membru la altul. Directiva exceptează de la cerințele menționate dispozitivele fabricate și utilizate în cadrul aceleiași instituții sanitare așa-numitele dispozitive realizate intern.

Astfel de practici sunt, în general, reglementate de legislația națională, care poate varia în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Începând cu 26 maidirectiva va fi înlocuită cu Regulamentul UE nr.

Cu toate acestea, regulamentul prevede deja o perioadă de tranziție începând cu data intrării sale în vigoare maiperioadă în care conformitatea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro poate fi evaluată fie în temeiul regulamentului, fie în temeiul directivei.

Prezentare generală a testelor și a scopurilor acestora Testele pot fi grupate în funcție de fundamentarea științifică, de tipul de tehnologie, de utilizatorul preconizat și de locul în care sunt efectuate. Înțelegerea corectă a relațiilor dintre definițiile conexe este esențială pentru utilizarea adecvată a dispozitivelor.

Traducere "o imagine de ansamblu" în engleză

În ceea ce o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor fundamentarea științifică, testele care vizează COVID disponibile în prezent se încadrează, în linii mari, în două categorii: cele care detectează virusul SARS-CoV-2 și cele care detectează expunerea în trecut la virus mai exact, răspunsul imun al organismului uman la infecție. Pentru prima categorie există două subtipuri: pe de o parte, cele care detectează materialul genetic al virusului [prin transcriere inversă urmată de reacție de polimerizare în lanț sau RT-PCR reverse transcription o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor chain reaction ] și, pe de altă parte, cele care detectează componente ale virusului, cum ar fi proteinele de pe suprafața sa teste pentru antigeni.

De regulă, aceste teste sunt efectuate pe secrețiile nazale sau o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor de exemplu, tampoane sau spălături. În principiu, testele pentru antigeni ar putea fi, de asemenea, utilizate în scop diagnostic, dar încă nu au fost create multe astfel de teste. De regulă, testele de detectare a expunerii sunt cele care detectează în sânge anticorpi produși de organismul pacientului ca răspuns la infecția cu virusul în cauză.

Ele sunt denumite, de asemenea, teste serologice, deoarece sunt efectuate de obicei pe ser sanguin. Eficacitatea testelor pentru anticorpi în diagnosticarea timpurie a COVID este foarte limitată, deoarece anticorpii pot fi detectați în sângele pacientului doar după câteva zile de la infectare.

Influența helminților asupra corpului uman

Acest aspect depinde, pe de o parte, de sistemul imunitar al persoanei și, pe de altă parte, de sensibilitatea tehnicii utilizate  5.

În plus, anticorpii persistă o oarecare perioadă de timp după ce infecția s-a vindecat. Ei nu oferă un răspuns clar în ceea ce privește prezența sau absența virusului SARS-CoV-2 și, prin urmare, nu sunt adecvați pentru a evalua dacă persoana testată poate fi contagioasă pentru alte persoane.

Cu toate acestea, testele pentru anticorpi s-ar bacterii rezistente la fierbere dovedi esențiale pentru efectuarea unor studii populaționale seroepidemiologice pe o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor largă pentru a evalua, de exemplu, situația imunologică a lucrătorilor și ca unul dintre elementele necesare pentru a ghida strategiile de relaxare a măsurilor de combatere a epidemiei atunci când pandemia este stăpânită  4.

În ceea ce privește tipul de tehnologie, pot fi distinse două categorii de teste comerciale care poartă marcajul CE: teste automate pentru utilizare cu ajutorul dispozitivelor de analizare și teste rapide, definite ca dispozitive calitative sau semicantitative, utilizate individual sau într-o serie mică, care implică proceduri neautomatizate și care au fost concepute pentru a obține un rezultat rapid  6.

Este de notat faptul că testele automate pot fi, de asemenea, rapide și concepute să fie realizate cu echipamente portabile, dar nu intră sub incidența definiției de mai sus a testelor rapide. În general, testele RT-PCR comerciale sunt teste automate nerapide și pentru astfel de teste încep să devină disponibile dispozitive portabile. Testele pentru antigeni se găsesc sub formă de teste rapide unele dintre ele includ cititoare pentru a ajuta la interpretarea rezultatelor.

Vertaling van "o imagine de ansamblu" in Engels

Testele pentru anticorpi există atât ca teste automate, cât și ca teste rapide. Hpv causes herpes de remarcat faptul că disponibilitatea variază foarte mult de la un stat membru la altul.

Aceasta deoarece producătorul intenționează să le vândă pe piețe din afara UE sau deoarece s-ar putea să nu existe în toate statele membre distribuitori care să vândă aceste dispozitive. În plus, disponibilitatea variază în timp în funcție, de exemplu, de factori logistici din procesul de producție și de distribuție.

În ceea ce privește utilizatorul preconizat, testele pot fi concepute de producător pentru a fi utilizate de personal medical sau de utilizatori nespecialiști autoteste.

  1. The user has an overview of his or her tasks and their current status.
  2. Prevenirea helmintelor, imagini
  3. Cybersecurity Trends 4/ RO by Cybersecurity Trends - Issuu

În cele din urmă, în ceea ce privește locul testării, dispozitivele pot fi destinate utilizării în laborator sau în proximitatea pacientului — denumite și teste efectuate la locul acordării asistenței medicale, adică la locul unde se află pacientul și în afara sediului unui laborator  8. În UE, testele efectuate în proximitatea pacientului sunt destinate utilizării numai de către un cadru medical.

Prevenirea helmintelor, imagini

Este de notat faptul că, pentru ca strategiile naționale să fie bazate pe informații corecte, este deosebit de important ca fiecare tip de test să fie plasat în contextul corespunzător scopului căruia îi este destinat, de exemplu pentru diagnostic sau pentru screening. Ele trebuie să atingă nivelul de performanță relevant, în particular în ceea ce privește sensibilitatea analitică, sensibilitatea diagnosticării, specificitatea analitică, specificitatea diagnosticării, acuratețea, repetabilitatea, reproductibilitatea, inclusiv controlul interferențelor cunoscute, precum și limitele de detectare, indicate de producător  9.

El trebuie să fie complet și precis, inclusiv în ceea ce privește utilizatorul preconizat și aspectele clinice, cum ar fi populația-țintă. Instrucțiunile de utilizare trebuie să conțină, de asemenea, nivelurile de performanță pentru parametrii de mai sus  Documentația tehnică a dispozitivului trebuie să conțină date adecvate despre evaluarea performanțelor, care să indice performanțele declarate de producător și susținute de un sistem de măsurare de referință dacă este disponibilcu informații privind metodele de referință, materialele de referință, valorile de referință cunoscute, acuratețea și unitățile de măsurare utilizate.

  • Comunicare 0 din - Legislaţie Europeană - iLegis
  • Schneiderian papilloma immunohistochemistry, Inverted papilloma bladder immunohistochemistry
  • Platyhelminthes ppt
  • Papiloma virus en el hombre
  • Tableta în a zecea zi de la viermi Cauzele, tratamentul și prevenirea foliculilor faringieni lărgiți Fotografia prezintă o imagine microscopică a unei felii de organ limfatic.
  • Gastric cancer pain

Datele trebuie să provină din studii efectuate în mediu clinic sau într-un alt mediu corespunzător sau să rezulte din referințe relevante  Informațiile privind stabilirea performanțelor trebuie să fie complete, pentru a permite o evaluare a calității testului. De exemplu, producătorii trebuie să identifice în mod clar metodele de comparație, câți subiecți au făcut parte din studiul performanțelor, modul în care acești subiecți au fost calificați ca fiind pozitivi sau negativi.

Cu toate acestea, nu este acceptabil ca dispozitivul să nu corespundă nivelului de performanță care poate fi atins în mod rezonabil, iar acesta trebuie să fie atins de majoritatea dispozitivelor  Cu toate acestea, este necesar ca producătorii să se străduiască să aplice această abordare, în măsura posibilului. Pot exista compromisuri între parametri, de exemplu între sensibilitatea testului detectarea numărului maxim de indivizi pozitivi și specificitatea sa capacitatea de a face distincție între rezultatele real pozitive și cele fals pozitive.

o imagine de ansamblu asupra managementului viermilor