Gestionarea fiabilă a paraziților


gestionarea fiabilă a paraziților

Conform art. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul gestionarea fiabilă a paraziților consolidate.

Activitățile se referă la organisme modificate genetic definite conform prezentei ordonanțe de urgență. L din 5 noiembrie și denumit în continuare Regulamentul CE nr.

gestionarea fiabilă a paraziților

Autorizarea introducerii pe piață a acestor organisme modificate genetic ca atare sau componente ale unor produse se face după ce au fost autorizate pentru introducerea lor în mediu. În sensul acestei definiții:a modificarea genetică se produce prin utilizarea cel puțin a tehnicilor specificate în anexa nr. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, nu este gestionarea fiabilă a paraziților introducere pe piață: laPartea introductivă a pct.

gestionarea fiabilă a paraziților

Comisia pentru Securitate Biologică - organism științific cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de către autoritatea competentă, conform art.

BCH - Biosafety Clearing-House, mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, stabilit prin Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea; Codul se atribuie conform Regulamentului Comisiei CE nr.

gestionarea fiabilă a paraziților

L 10 din 16 ianuarie ; L din 18 octombrie Se prelevă pentru certificarea tipului de modificare genetică; laPct. III sau fără autorizație emisă de un alt stat membru.

gestionarea fiabilă a paraziților

Etichetarea și ambalarea trebuie să se facă în conformitate cu prevederile anexei nr. II, dacă nu se face cu respectarea prevederilor cap. II sau ale cap. III trebuie să procedeze în prealabil la efectuarea unei evaluări a riscurilor asupra sănătății umane și a mediului, cu respectarea prevederilor anexei nr.

gestionarea fiabilă a paraziților

Evaluarea se face pentru fiecare caz în parte înaintea introducerii și ia în considerare natura organismului introdus și a mediului receptor, precum și efectele potențiale cumulative pe termen lung, asociate interacțiunii cu alte organisme modificate genetic și cu mediul înconjurător.