Privind peste umăr (vezi extrase)
Autor: Gheorghe Păun
Editura: Tiparg
Apărut: 2010
ISBN - 978- 973-735-528-7
150 pagini ( 14,5x20cm)

Cuprins

Precuvântare / 5
Cicăneşti, mon amour / 11
Şcoala, în sat / 44
Eu şi Partidul, cu detalii de la CEPECA / 61
Liceul, ah, liceul! / 86
Facultatea, vremea răscrucilor / 104
Tânăr căsătorit / 122
Colectivul de Studiul Sistemelor / 136
În armată, cam civil / 151
Cu ştiinţa şi tehnica prin ţară / 166
  GO-ul, jocul imperial / 176
Loviluţia, privire naivă / 201
De-a lungul şi de-a latul lumii / 216
Personalităţi, prieteni, colaboratori / 350
Aventura bioinformatică / 395
Avertismentul că sunt muritor - valva mitrală / 419
De la SF la poezie / 439
Clubul Iubitorilor de Cultură / 453
Viaţa pe Dealul Olarilor / 475
Încheiere (provizorie) / 485

 

umar