Maestrul de Go
Autor:Yasunari Kawabata
Editura: Humanitas
Apărut: 2010
ISBN - 978- 973-726-467-1
150 pagini ( 13x20cm)

Cuprins

1. Prefață / 5
2. Notă asupra traducerii / 19
3. Maestrul de go / 21
4. Glosar / 207

maestrul