Inițiere în Go
Autor: Ghorghe Păun
Editura:Tehnică
Apărut: 2000 (ediția a 4-a)
(ediții anterioare: 1985,1986,1988 editura Recoop)
ISBN -973-31-1500-2
192 pagini ( 14,7x20,5cm)

Cuprins

Cuprins
Prefaţă la ediţia a patra / 7
Cuvânt înainte / 9
  1. Scurtă istorie a jocului / 13
  2. Echipamentul de joc / 17
  3. O mini-partidă demonstrativă / 21
  4. Regulile de joc / 26
4.1. Captură / 26
4.2. Ko / 28
4.3. Piese vii, piese moarte / 33
4.4. Zece probleme / 43
4.5. Seki / 48
4.6. Teritoriu / 51
4.7. Terminarea unei partide / 63
4.8. Ranguri şi handicap / 57
  5. Procedee simple de capturare / 62
5.1. Scara / 62
5.2. Reţeaua / 67
5.3. Revenirea / 69
5.4. Ochi falşi / 70
5.5. Alte zece probleme / 73
  6. Elemente de tactică / 78
6.1. Jocul la marginea tablei / 78
6.2. Jocul la colţurile tablei / 84
6.3. Mutări de final de partidă / 91
6.4. Legarea pieselor; mutări clasice / 94
6.5. Proverbe de GO şi alte sfaturi tactice / 97
6.6. Încă zece probleme / 102
  7. Elemente de strategie / 108
7.1. Primele mutări / 109
7.2. Extinderi / 111
7.3. Opt concepte strategice / 114
7.4. Alte sfaturi strategice / 123
7.5. Zece probleme fuseki / 125
7.6. Elemente de strategie pentru partidele cu handicap / 133
  8. Două teste pentru evaluarea tăriei de joc / 138
  9. Două partide comentate / 161
10. Probleme, probleme... / 172
Un regulament sintetic al Go-ului / 181
Glosar de termeni uzuali / 183
GO-ul românesc în date / 187

Invasion et réduction