Printre frații mai mici ai GO-ului
Autor: Gheorghe Păun
Editura: Limes
Apărut: 2010
ISBN - 978- 973-726-467-1
150 pagini ( 13x20cm)

Cuprins

  l. Puţină istorie (9)
  2. Cinci-în-rând (14)
  3. O partidă simplă (16)
  4. Formaţii importante (19)
  5. Sfaturi generale (22)
  6. Negrul învinge totdeauna (25)
  7. Cele 12 deschideri indirecte (27)
  8. Cele 12 deschideri directe (34)
  9. Analiza unei deschideri (41)
10. Trei probleme (53)
11. GO-moku (57)
12. Serie VCF (60)
13. Puţină terminologie (64)
14. Tot despre formaţii speciale (67)
15. Regulamentul Renju-lui vechi (70)
16. Pe marginea regulamentului (74)
17. Ordinea mutărilor (76)
18. Mutări pregătitoare (79)
19. Apărare şi contraatac (83)
20. Primul campionat mondial (86)
21. Trei probleme gradate (89)
22. Douăzeci de probleme (94)
23. Douăzeci de probleme: rezolvări (105)
24. Renju actual (116)
25. Zece partide (119)
26. Alte variante (130)
27. Pente (133)
28. Anexă: Regulamentul oficial al Renju-lui (143)

frati