250 de probleme de GO
Autor: Gheorghe Păun
Editura: Recoop
Apărut: 1986
ISBN -
150 pagini ( 11,5x21cm)

Cuprins

  l. Cuvînt înainte (3)
  2. 250 de probleme (5)
  3. Răspunsuri (51)
  4. Glosar de termeni tehnici (67)

250