Două cărți coreene de probleme
Autor:
Editura:
Apărut:
ISBN 89-86555-59-X ; 89-8385-007-9
256, 256 pagini (27,5x15,5cm)

Cuprins

 

Invasion et réduction