Goul treaptă cu treaptă
(4 volume de probleme chinezești
)
Autor: Nie Weiping
Editura: ?
Apărut: ?
ISBN 7-5381-3992-3; 7-5381-4065-4;
7-5381-4089-1; 7-5381-4098-0;
522; 522; 522; 514 pagini (20,3x14cm)

Cuprins volumul 1 (3kyu-1dan)

Capitolul 1 - Probleme tip tsumego pentru începători
Capitolul 2 - Probleme tip tesuji pentru începători
Capitolul 3 - Probleme tip fuseki pentru începători
Capitolul 4 - Probleme tip joseki pentru începători
Capitolul 5 - Probleme tip chuban pentru începători
Capitolul 6 - Probleme tip yose pentru începători

volumul 2 (1-3dan)

volumul 3 (3-6dan)

volumul 4 (6dan-1p)

Goul treapta cu treapta