Regulament de Ordine Interioară

Act Constitutiv Statut


Pentru o bună funcţionare a clubului, se va urmări respectarea următoarelor reguli:

1.  Clubul pune la dispoziţia abonaţilor spaţiul necesar practicării Goului, jocuri şi ceasuri de concurs, bibliografie de specialitate, instructori calificaţi pentru studiu şi antrenament la toate nivelele;

2.  Membrii Clubului au obligaţia de a păstra un comportament civilizat, care să nu afecteze condiţiile de joc şi studiu;

3.  Membrii au obligaţia de a conserva bunurile aflate în dotarea Clubului;

4.  Nu se fumează decât în spaţiul rezervat fumătorilor;

5.  Literatura de specialitate poate fi consultată doar în interiorul Clubului de către membrii săi;

6.  Membrii Clubului au obligaţia de a-şi achita cu regularitate taxele:

- 50 lei / lună : număr nelimitat de vizite;
- 10 lei / lună : abonament de patru vizite; vizitele suplimentare vor taxate cu 5 lei / vizită;
- pentru jucătorii de go care nu sînt membri CSRB: 5 lei / vizită la club;
- jucătorii de nivel 4-7 dan nu plătesc taxă.