Campionatul Nažional de Veterani / 14-15 ianuarie 2012