ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI „CLUBUL SPORTIV RADU BACIU”

Art. 1 Subsemnaţii:

1. COCIOABA IOAN CODIN, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, ...
2. POP CRISTIAN GABRIEL cetatean român, domiciliat în Bucuresti, ...
3. DRAGOMIR IULIAN, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, ...
4. BOC SORIN TOMA, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, ...

de comun acord hotarâm:

Art. 2 Asocierea noastră pe durată nedeterminată în vederea constituirii unui club sportiv, ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, în scopul organizării şi administrării de activităţi sportive, promovării sportului, aşa cum este prevăzut în statutul asociaţiei, practicării acestora de către membrii săi şi participării la activităţi şi competiţii sportive.

Art. 3 Denumirea Asociaţiei este Asociaţia Clubul Sportiv Radu Baciu, denumită în continuare Clubul. Dovada disponibilităţii denumirii poartă numărul 78840 din data de 20.11.2009

Art. 4 Sediul Clubului este în Bucureşti, str. Blăjel nr. 9B, ap.3, sector 3.

Art. 5 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 600 lei, constituit în mod egal din aportul în numerar al membrilor asociaţi.

Art. 6 Componenţa nominală a primului Consiliu Director este:

Preşedinte: POP CRISTIAN GABRIEL
Secretar: BOC SORIN TOMA
Trezorier: COCIOABĂ IOAN CODIN

Art. 7. Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice este Dragomir Iulian.